گرید مطالب

طرح 1

ارزیابی آزمایشگاهی کتواسیدوز دیابتیک

ارزیابی آزمایشگاهی کتواسیدوز دیابتیک

پنل تست های اورژانس

TAT تست های اورژانس

7 هورمون جنسی مردان

هورمون های جنسی مردان از جمله تستوسترون که بیشتر آن در بیضه ها و اندکی در غده فوق…

آزمایش چربی

آزمایش چربی های خون (1) یا پانل لیپید یک آزمایش خون است که مقدار مولکول های چربی یا …

هورمون های جنسی زنان

آزمایش هورمون های جنسی زنان نقش مهمی در رشد جنسی، تولید مثل و سلامت عمومی زنان دارند. سطح…

طرح 2

هورمون های جنسی مردان

7 هورمون جنسی مردان

هورمون های جنسی مردان از جمله تستوسترون که بیشتر آن در بیضه ها و اندکی در غده فوق…

آزمایش Bone Marrow Biopsy

دلیل انجام آزمایش : کمک به تحقیق و تشخیص بیماری های که مغز استخوان یا تولید خون را…

آزمایش CEA

آزمایش CEA

CEA  مخفف آنتی ژن کارسینو امبریونیک است. CEA یک پروتئین است که در بافت های نوزاد در حال…

آزمایش Cyclosporine

دلیل انجام آزمایش : آزمایش برای تعیین مقدار سیکلوسپرین در خون برای تنظیم دوز دارو ، نگهداری مقدار…

HIV

آزمایش HIV در آزمایشگاه گوهردشت

بدون درمان عفونت HIV ممکن است به مرحله پیشرفته ای به نام بیماری ایدز پیشرفت کند. به دلیل…

HPV

آزمایش HPV

HPV شایع ترین بیماری مقاربتی در ایالات متحده است. سالانه حدود 14 میلیون نفر به این بیماری مبتلا…

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)