آزمایشگاه گوهردشت پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی

به سایت آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی گوهردشت خوش آمدید، با سیستم نوبت دهی آنلاین می توانید در وقت خود صرفه جویی کرده و فقط برای دادن نمونه به آزمایشگاه مراجعه فرمایید.

نمای آزمایشگاه گوهردشت
  • لوله های آزمایشگاهی

ارائه دهنده خدمات پاتولوژی
و ژنتیک پزشکی

با توجه به نیاز روز افزون جامعه به خدمات تشخیصی با کیفیت، آرمایشگاه گوهردشت در سال ۱۳۷۴ توسط جناب آقای دکتر روح اله توده زعیم در یک ساختمان اختصاصی تاسیس و راه اندازی شد.

جهت سهولت دسترسی همشهریان، محل آزمایشگاه در مرکزیت محله گوهردشت و نبش فلکه اول انتخاب شد.آزمایشگاه گوهردشت در زمینه تستهای عمومی و تخصصی به ارائه خدمات می پردازد.

جوابدهی آنلاین

دریافت جواب به صورت آنلاین برای مراجعین و پزشکان معالج

پذیرش غیرحضوری

پذیرش غیرحضوری و نمونه گیری خون در منزل

هدف ما

پایش سلامت شماست

هدف ما
پایش سلامت شماست

  • بیوشیمی
  • ژنتیک و مولکولی
  • پاتوبیولوژی
  • میکروب شناسی
  • انگل شناسی
  • اسپرموگرام
  • سیتولوژی
میکروسکوپ

اعضای تیم تخصصی

------ آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی گوهردشت ------