سوالات متداول

چه زمانی در روز بهتر است آزمایش انجام شود؟

آزمایش هایی که به ناشتایی نیاز دارند بهترین زمان 7 صبح تا 10 صبح می‌باشد و برخی آزمایش ها می‌بایست در ساعات مشخصی از روز انجام شود. برخی از آزمایش ها هم نیاز به زمان خاصی در روز ندارند.

انجام آزمایش های دوره ای براساس نیاز بیمار مشخص می گردد، به طور کلی در حالت سلامت فرد، برای افراد زیر 50 سال هر یکسال و برای افراد بالای 50 سال هر 6 ماه یکبار توصیه می‌شود.

1- برای تائید جواب آزمایش یا بررسی عدم هم‌خوانی جواب یک آزمایش با سایر نتایج آزمایش ها
2- مواقعی که نمونه در نمونه گیری یا نگهداری دچار اشکال شده است.

بلی این امکان وجود دارد. برای انجام آن می‌بایست درهنگام پذیرش با آزمایشگاه هماهنگ بفرمائید و یا از اینجا اقدام نمائید.

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

فرم ثبت سوالات شما