فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر فاطمه حاجی علیانی

دکترای تخصصی پارازیتولوژی پزشکی

دکترای تخصصی پارازیتولوژی پزشکی

درخواست وقت ملاقات

دکتر سمیرا میس سعیدی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

درخواست وقت ملاقات

دکتر روح اله توده زعیم

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی

ایشان تلاش کردند بستری را برای ایجاد سیستمی که بتواند…

درخواست وقت ملاقات

به پزشک نیاز دارید؟
بهترین خدمات را فقط از ما بخواهید