آزمایشگاه گوهردشت

نمای آزمایشگاه گوهردشت
با توجه به نیاز روز افزون جامعه به خدمات تشخیصی با کیفیت، آرمایشگاه گوهردشت در سال ۱۳۷۴ توسط جناب آقای دکتر روح اله توده زعیم در یک ساختمان اختصاصی تاسیس و راه اندازی شد.