علائم کمبود ویتامین

ویژه مراجعین

 

 

 علائم کمبود ویتامین ها

افسردگی (کمبود ویتامین D)

ریزش موی شدید (کمبود ویتامین B)

اختلالات دید شبانه (کمبود ویتامین A)

بی اشتهایی (کمبود ویتامین B)

جوش های قرمز بازوها و گونه ها (کمبود ویتامین A و D)