نقرس

ویژه مراجعین

نقرس

 

 نقرس یکی از بیماری های ورم مفاصل می باشد که در اثر افزایش "اسید اوریک" در خون بوجود می آید و با درد خصوصا در انگشت شست پا(شایع ترین نشانه نقرس) همراه است. گوشت قرمز و غذاهای دریایی حاوی مقادیر زیادی پورین هستند. هنگامی که بدن پورین های موجود در مواد غذایی را می شکند، آنها را به اسید اوریک تبدیل می کند. اسید اوریک اضافی در بدن به شکل کریستال هایی در مفاصل ته نشین شده و باعث قرمزی، تورم، درد و التهاب یک یا چند مفصل می گردد.