علت عدم پذیرش با دفترچه دیگران چیست؟

  به هنگام دريافت دفترچه بيمه از بيمار اولين كار، احراز هويت فرد مراجعه كننده است. اين كار با چك كردن عكس روي دفترچه با مشخصات مراجعه كننده صورت مي‌گيرد. بیمه ها اجازه پذیرش بیمار با دفترچه غیر را نمیدهند و تخطی از این قانون جرم محسوب شده و خساراتی برای آزمایشگاه خواهد داشت

 

با شرکت در نظرسنجی به ما در ارتقاء کیفیت مطالب سایت کمک نمایید