آیا حیوانات خانگی می‌توانند ویروس کرونا را منتقل کنند؟

ویژه مراجعین

آیا حیوانات خانگی می‌توانند ویروس کرونا را منتقل کنند؟

 در حال حاضر، شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه حیوانات خانگی مانند سگ و گربه به ویروس کرونا آلوده باشند. با این حال، بهتر است پس از تماس با این حیوانات دست‌های خود را با آب و صابون بشویید. این کار می‌تواند از شما در برابر باکتری‌های مختلف که از حیوانات خانگی منتقل می‌شوند، محافظت کند.