آیا آنتی‌بیوتیک ها می‌توانند در جلوگیری و درمان بیماری کرونا مؤثر باشند؟

ویژه مراجعین

آیا آنتی‌بیوتیک ها می‌توانند در جلوگیری و درمان بیماری کرونا مؤثر باشند؟

 خیر آنتی‌بیوتیک می‌تواند در برابر ویروس کاری انجام دهد و تنها باکتری‌ها را از میان می‌برد.کرونا یک ویروس است و در نتیجه آنتی‌بیوتیک نباید به عنوان ابزاری برای جلوگیری یا درمان آن به کار گرفته شود.بااین‌حال اگر شما به دلیل بیماری کرونا در بیمارستان بستری شده اید، ممکن است برای شما آنتی‌بیوتیک تجویز شود زیرا عفونت‌های باکتریایی در بیمارستان محتمل هستند.