آلودگی هوا

ویژه مراجعین

آلودگی هوا

مواد سمی ناشی از آلودگی هوا بیشتر روی لبه های چشم و مژه ها می نشینند، بنابراین بهترین راهِ محافظت از چشم در شرایط آلودگی هوا، شست و شوی چشم با آب و شامپوی بچه است.