آیا خوردن سیر می‌تواند مانع از عفونت به ویروس کرونا شود؟

ویژه مراجعین

آیا خوردن سیر می‌تواند مانع از عفونت به ویروس کرونا شود؟

 سیر یک غذای سالم است که دارای ویژگی‌های ضد میکربی فوق‌العاده‌ای است. با این حال، شواهدی وجود ندارد که خوردن سیر مانع از آلودگی افراد به ویروس کرونا جدید شده باشد.