مدارک مورد نیاز قبل از انجام غربالگری دوران بارداری

دلیل همراه داشتن جواب سونوگرافی هنگام انجام آزمایش غربالگری دوران بارداری چیست؟ 

 

سن بارداری باید از  روی سونوگرافی معلوم شود و برگه سونوگرافی ضمیمه آزمایش گردد. همچنین همراه داشتن مدارک شناسائی جهت احراز هویت و نسخه پزشک الزامی می باشد

 

با شرکت در نظرسنجی به ما در ارتقاء کیفیت مطالب سایت کمک نمایید