پذیرش و نمونه گیری مراجعین در چه ساعاتی انجام می‌شود؟

پذیرش و نمونه گیری مراجعین در چه ساعاتی انجام می‌شود؟

 مراجعه به آزمایشگاه برای پذیرش و نمونه‌گیری (در صورت وجود شرایط لازم)٬ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 7:30  بعدازظهر و پنجشنبه‌ها از ساعت 7 صبح الی 4:30 بعدازظهر می‌باشد.

در مورد آزمایشاتی که نیاز به ناشتا بودن دارند٬ مراجعین محترم باید 10-12 ساعت شرایط ناشتایی را رعایت نموده و صبح ها مراجعه نمایند.

 

با شرکت در نظرسنجی به ما در ارتقاء کیفیت مطالب سایت کمک نمایید