عوامل ابتلا به آلزایمر

ویژه مراجعین

 عوامل ابتلا به آلزایمر:

افزایش سن

سابقه خانوادگی

رژیم غذایی پرچرب و کلسترول بالا

عدم تحرک و چاقی

نداشتن وزن مناسب

فشارخون بالا

دیابت